Biografie Jos Schijvens

Jos (Josephus Cornelis Aloysius) Schijvens werd op 12 mei 1908 geboren in Tilburg als jongste van drie kinderen. HIJ had een oudere broer en zus. Zijn jeugd bracht hij door op de Heuvel waar zijn ouders -Alphons Schijvens en Christina Douw- een goedlopend café hadden. Voordat vader Schijvens in 1916 met zijn café begon had hij jaren als wever van wollen stoffen gewerkt.

Na de lagere school ging Jos Schijvens naar de Tilburgse ambachtsschool en leerde er timmeren. Omdat Jos goed kon tekenen begon hij in de avonduren tekenlessen te volgen aan de RK Leergangen in Tilburg. Vanaf 1925 volgde hij bij dezelfde RK Leergangen de opleiding architectuur aan de Academie voor Beeldende en Bouwende Kunsten. Hij kwam terecht in het studentenleven en dat beviel hem goed. Jos Schijvens heeft een fotoalbum bewaard met vele foto’s van feestjes en uitstapjes die hij in die periode maakte. In 1930 behaalde hij het eerste gedeelte van het examen voor architect. Het tweede gedeelte heeft hij niet meer gedaan.

In 1929 kreeg Jos al zijn eerste opdracht: hij mocht voor zijn ouders een dubbel woonhuis bouwen aan de Hyacintstraat, toen nog Lovensche Zijstraat, in Tilburg. Zijn ouders en hijzelf betrokken nummer 15 en zijn broer Jan ging met zijn gezin op nummer 13 wonen. Het was een opvallend huis in Expressionistische stijl dat hij voor zijn ouders bouwde, een echte blikvanger in de straat. De ouders van Jos hebben echter niet lang kunnen genieten van het huis dat hun zoon voor hen had gebouwd: al in 1931 overleed plotseling de vader van Jos en twee jaar later zijn moeder. In dat jaar, 1933, trouwde Jos Schijvens met Cornelia Smulders. Zij bleven wonen in de Hyacintstraat.

Na zijn examen als architect had Jos Schijvens al snel een baan gevonden. Sinds begin 1930 werkte hij bij architect Frans J. Rampart in Bergen op Zoom. Zij vormden samen het architectenbureau Rampart & Co. Ze bouwden onder andere een aantal landhuizen op Koningshof te Schoten in België. Op een dag in het voorjaar van 1930 liep Jos zijn vroegere overbuurman Louis van den Brekel tegen het lijf. Van den Brekel was in die tijd een bekende horeca-ondernemer in Tilburg en eigenaar van café-restaurant Modern op de Heuvel. Hij vond dat Jos zijn eigen architectenbureau moest oprichten, zodat hij Jos zijn eerste opdracht kon geven. Jos nam dit advies ter harte en richtte op 21 juni 1930 zijn architectenbureau op onder de naam Jos.C.A.Schijvens. Hij vestigde zijn bureau aan huis. Meteen na de oprichting van het architectenbureau kreeg Jos Schijvens van van den Brekel de opdracht om café-restaurant Modern te moderniseren en uit te breiden. Jos verbouwde de hele zaak en gaf daarmee  zijn visitekaartje af als architect met een moderne signatuur. Toen Jos Schijvens steeds vaker eigen opdrachten begon te krijgen beëindigde hij zijn samenwerking met Frans Rampart. Hij bouwde in Tilburg diverse woonhuizen in de stijl van het Expressionisme met als hoogtepunt uit deze periode een meelfabriek die hij bouwde aan de Piushaven voor A.C.van Loon.

Halverwege de jaren dertig raakte Jos Schijvens betrokken bij  de Bouwmeestersgilden die opgericht waren door de eveneens Tilburgse architect Ide Bloem. Naast Bloem als voorzitter werd Jos secretaris van de Bouwmeestersgilde Gewestelijke Kring Tilburg. Dit Gilde fuseerde in 1940 met de BNA (Bond van Nederlandse Architecten) waarvan Jos ook lid werd. De samenwerking met Ide Bloem beviel kennelijk goed want naast hun werk voor de Bouwmeestersgilden bouwden en verbouwden zij samen ook enkele woonhuizen en winkelpanden in Tilburg.

De komst van de Tweede Wereldoorlog betekende dat het bouwen geleidelijk aan ophield. En alle Nederlandse kunstenaars, waartoe ook de architecten behoorden, werden in 1942 verplicht zich in te schrijven bij de Nederlandse Kultuurkamer. De Kultuurkamer was een door de Duitse bezetter ingesteld instituut dat onder meer tot doel had het uitbannen van alle ‘ontaarde’ kunst en het verspreiden van de nationaalsocialistische ideologie. Jos Schijvens weigerde echter zich in te schrijven. Ten gevolge van zijn weigering mocht hij zijn vak niet meer uitoefenen. In 1942 werd hij ordonnans bij de luchtbeschermingsdienst in Tilburg.

In 1946 overleed plotseling zijn vrouw Corrie. Een jaar later trouwde Jos Schijvens opnieuw, nu met Anny Bloem, de oudste dochter van architect Ide Bloem. Zij kregen twee kinderen, een dochter en een zoon.

Na de oorlog, toen veel kerken, kapellen en kloosters waren verwoest, zette de RK Leergangen in 1946 de cursus kerkelijke architectuur op om architecten op weg te helpen bij de kerkelijke wederopbouw. De cursus, waar de architectuurstroming de Bossche School uit voort is gekomen, werd gegeven bij het Kruithuis in Den Bosch. Jos Schijvens was een van de eersten die deze cursus ging volgen. Samen met cursisten van deze opleiding maakte hij in 1952 een rondreis door Italië. In de jaren erna  maakte hij meerdere studiereizen, onder meer naar Griekenland, Egypte en New York, waar hij inspiratie opdeed voor zijn ontwerpen.

Begin jaren vijftig kreeg Jos Schijvens een aantal grote opdrachten: een kerk in Velddriel, een rusthuis met kapel in Nuland en een klooster met kapel en college voor de Kruisheren in Amersfoort. Daarna volgden de Midi-bioscoop in Tilburg en een kapel en revalidatieflat voor de Sint Maartenskliniek in Ubbergen. In de jaren zestig bouwde hij het Carolusziekenhuis in Den Bosch, meerdere kerken in Tilburg, Hatert en IJsselstein en de LTS aan de Ringbaan Zuid in Tilburg. Een opdracht die Jos Schijvens na aan het hart lag was de bouw van de kapel van OLV ter Nood in Tilburg in 1964. Al in 1952 was Kees Verberk als eerste werknemer in dienst gekomen van het architectenbureau. Verberk begon als tekenaar en was vanaf 1962 meewerkend architect. Inmiddels was het huis aan de Hyacintstraat te klein geworden voor het gezin Schijvens en het almaar uitdijende architectenkantoor. Er werd een ruimer pand gezocht waar ook weer plaats was voor het architectenbureau en dat werd in 1960 gevonden aan de Bredaseweg in Tilburg. Op 18 juli 1966 overleed Jos totaal onverwacht na een operatie in het ziekenhuis. Het architectenbureau werd voortgezet door Kees Verberk samen met architect N.H. Pontzen uit Tilburg onder de naam Verberk & Pontzen.